Dichter: Jepkes, Michael C. M. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hij die komt in de geest en de kracht van Elia,
makende Zijn paden recht.
Om voor onze Heer de mensen voor te bereiden.
Dat heeft onze God aan Maleachi gezegd.

Om de harten van de vaderen
terug te voeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot hun vaderen.
En om onze Verlosser in geloof te naderen.

De apostelen vroegen nu aan Jezus
wie Elia was, die zou komen.
Waar het Joodse volk naar uitzag
op deze grote en geduchte dag.

Jezus nu noemde Johannes de Doper Elia.
Maar het ontkennen van Johannes
dat hij Elia was,
maakte Jezus tot een leugenaar
en kwam de positie van Jezus zowel als
Johannes in gevaar.

Het blokkeerde de weg voor velen
om tot Jezus te komen.
Het was Gods bedoeling Hem te aanvaarden
met Zijn werken dat Hij deed.
Gezegend is hij die aan Hem geen aanstoot neemt.

Johannes die was voorbereid
gaf aan Jezus veel strijd.
Ondanks het dopen van Jezus in de Jordaan
heeft hij de tekenen niet goed verstaan.
Hij heeft het met zijn leven moeten bekopen.
Waar kon Jezus nu zonder Zijn wegbereider op hopen?

Reacties  

#2 Ina van der Welle 16-08-2009 22:24
Hallo Jepkes,
Een goed gedicht maken over Johannes de Doper valt niet mee zie ik. Het vergt van je dat de bijbel goed gelezen wordt. Vreemd vind ik in je gedicht dat je zegt dat Johannes Jezus tot een leugenaar maakt. Je zult dit misschien uit Johannes 1 halen waar hem gevraagd wordt wie hij is. Het woordje de is heel belangrijk. Er staat daar niet ben je de Elia maar ben je Elia en daar antwoordt Johannes op Ik ben de roepende in de woestijn (zoals het in Jesaja staat). De mensen waren wel bekend met het oude testament en wisten wie hij bedoelde namelijk "-)e Elia" dus niet Elia zelf.
De positie van Johannes kwam in gevaar omdat hij Herodes wees op zijn gedrag, daarom is hij gevangen gezet en gedood (zie gedicht Consemulder over Johannes de Doper)
Hij bereidde de weg voor de Verlosser voor op de manier die God hem ingaf dus goed.
Of dit in jouw gedicht goed tot uitdrukking komt?
Met vriendelijke groet,
Ina
#1 Michael C.M. Jepkes 14-08-2009 14:20
Beste Ina, Dank je wel voor deze reactie.
Het maakt mezelf vreugdevol om met Gods woord bezig te zijn, en dat is de bedoeling.
Met een hartelijke groet.
Michael