Dichter: Jepkes, Michael C. M. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hij die komt in de geest en de kracht van Elia,
makende Zijn paden recht.
Om voor onze Heer de mensen voor te bereiden.
Dat heeft onze God aan Maleachi gezegd.

Om de harten van de vaderen
terug te voeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot hun vaderen.
En om onze Verlosser in geloof te naderen.

De apostelen vroegen nu aan Jezus
wie Elia was, die zou komen.
Waar het Joodse volk naar uitzag
op deze grote en geduchte dag.

Jezus nu noemde Johannes de Doper Elia.
Maar het ontkennen van Johannes
dat hij Elia was,
maakte Jezus tot een leugenaar
en kwam de positie van Jezus zowel als
Johannes in gevaar.

Het blokkeerde de weg voor velen
om tot Jezus te komen.
Het was Gods bedoeling Hem te aanvaarden
met Zijn werken dat Hij deed.
Gezegend is hij die aan Hem geen aanstoot neemt.

Johannes die was voorbereid
gaf aan Jezus veel strijd.
Ondanks het dopen van Jezus in de Jordaan
heeft hij de tekenen niet goed verstaan.
Hij heeft het met zijn leven moeten bekopen.
Waar kon Jezus nu zonder Zijn wegbereider op hopen?

You have no rights to post comments