Dichter: Eenkhoorn, Jeroen Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus vertelde de gelijkenis over de verloren zoon.
Deze verliet zijn huis met een heleboel geld, zijn erfloon.
De erfenis was van tevoren verdeeld.
Maar,.. de zoon had met feesten en groots leven na verloop van tijd,
alles verspeeld.
De verloren zoon ging tot de Vader,
Omdat leven in zonde hem geen geluk en vrede bracht.
Zo kwam hij uiteindelijk weer tot Hem nader.
Dat was het enigste wat hij doen kon.
Neemt u dat ook aan?
Zult u ook tot die God van liefde gaan?
Bent u het afwachten al moe?
Ga dan net als de zoon naar Hem toe.
Looft bid en dank die God die zoveel geduld met ons heeft en
Die ook,.... wacht, op jou en mij.
We zingen het vaak: s’Heeren goedheid kent geen palen.
En ook: Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid?
Het houdt nooit op!!!!
Is dat nu geen bemoediging, in de strijd?
Wie in mij gelooft heeft het eeuwige leven.
Dat is de belofte van Jezus die zijn leven ook voor ons heeft gegeven.
Gelooft u deze belofte ook?
De moordenaar aan het kruis geloofde in Jezus’ onschuld.
Zelfs bij hem werd deze belofte vervuld.
's Heeren goedheid kent geen palen
God is recht dus zal Hij door onderwijzing hen, die dwalen,
brengen in het rechte spoor.