Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Joodse vijheidsstrijder
spant met zijn kornuiten
samen tegen de onderdrukking
der heersende Romeinen

op handen gedragen
door woeste oproerlingen
vervolgt hij machthebbers
van Romes bestuur
doodt hen  _  indien mogelijk
vol overwinningsroes
wordt gevangen genomen
gehoond door
regering en nette burgerij
verblijft verslagen
in een smerige kerker
wachtend op marteldood

stervend aan 't vervloekte kruishout
erkent hij zijn lotgenoot
als Heer en Heiland
brengt bij een deemoedig ogenblik
zegen aan heel de wereld
door alle eeuwen heen.