Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De schrijvende apostel Paulus meldt
vermanend aan Corinthes christeneenheid
brieven van bemoediging en verwijt,
waarin over broederschap is verteld.

Die groep behoudt dankzij hun geloofsheld
twee sterke geschriften, bewaard voor altijd.
Waarom raakte men er evenveel kwijt,
weggewaaid als vlinders in een bloemenveld?

De geloofsgemeenschap geeft vele vragen;
haar mensen mogen blijde bloei beleven,
moeten daarbij moeite en zorgen dragen.

Toonde de Bijbel AL wat werd geschreven,
zou zij dan geen peinzende lezers plagen?
Grote Geest doet weinig letters leven.