Afdrukken
Categorie: Bijbelse personen
Hits: 447
Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hij was een kundig krijgsman, een der helden
die Israels leger in die tijd toen had;
zij trokken uit naar steden en naar velden,
en zij veroverden er stad na stad

zijn naam was Uria, een dapper strijder,
hij was gehuwd, haar naam was Bathseba;
zij woonden, en hun huis stond aan de einder
van de bebouwing, daar, bij Moria

David zag Bathseba, en liet haar komen,
dat bleef niet bij het geven van een hand;
daarna heeft David wel van haar vernomen
dat er gevolgen waren aan haar kant

en koning David liet Uria halen,
maar die bleef toen wel bij de voordeur staan,
hij liet geen zwijggeld aan zich uitbetalen;
en David liet hem weer naar Rabba gaan

maar vroeg hem, om aan Joab af te geven
een brief, die David toen had opgesteld;
af komen van Uria, was zijn streven,
door hem te laten sneuvelen in ’t veld

en zo geschiedde het, waarna Bathseba
als David’s vrouw werd aangenomen
nadat de rouw voorbij was over Uria;
daar is David niet mee weggekomen !:

Uria was naar Israël gekomen,
hij heeft zich daar in ’t leger ingezet,
zijn leven is hem schand’lijk afgenomen
terwijl hij leefde naar Gods goede wet

Uria heeft zijn leven willen geven
als krijgsheld, voor het volk van Israël,
zo zal zijn naam met eer bij ons voortleven;
zeker, Uria is bij God in tel

en David heeft betaald voor deze zonden;
de Heere gaat daaraan geenszins voorbij,
wanneer Zijn leefregels worden geschonden;
Hij vraagt verantwoording aan u en mij

doch na berouw wil Hij vergeving schenken,
maar de gevolgen hebben wij te dragen;
laat ons bij voortduur aan Gods regels denken:
Heere, wilt U ons leiden, alle dagen

bij 2 Samuël 11