Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hier, in de buurt van Jericho, daar loopt
een stroom, bekend als de Jordaan;
er is een plek daar, waar men wordt gedoopt,
een plaats met palmen die er staan;
het is aan beide zijden van de stroom
dat men het water in kan gaan;
voor velen is het ook meer dan een droom,
om op die plek te mogen staan

hier, in die buurt, daar is het toen geweest,
dat Jozua het volk meenam
met hem, zoals men in de Schriften leest,
door de Jordaan heen, en men kwam
in het beloofde land, dat God hen gaf;
bij Jericho is het begonnen,
met Jozua, en met zijn leidersstaf
hebben zij toen die strijd gewonnen

jaren later, toen was Elia daar;
uit Gilgal was hij eerst gekomen,
hij heeft nadien de weg van Bethel, naar
de stad van Jericho genomen;
vandaar ging hij op weg naar de Jordaan;
de Heere had hem dat gezegd;
het lag niet ver van Jericho vandaan,
zijn reis was bijna afgelegd

droogvoets aan d'overzij gekomen,
daar liep hij, met Elisa samen;
toen hebben engelen hem meegenomen,
het was om hem, dat die daar kwamen;
Elia mocht daar naar de hemel gaan,
de dood heeft hem niet aangeraakt:
Elia mocht meteen, zo,  voor de Heere staan
waar hij Gods liefd’ en glorie smaakt

en op een lentedag, bij de Jordaan,
daar is de Heere toen gekomen,
om er ook Zelf het water in te gaan;
uit de Schrift wordt het vernomen:
de Heere liet Zich er toen dopen
door Johannes, die daar, in de woestijn,
de mensen naar zich toe zag komen lopen
om bij Johannes en zijn woord te willen zijn

hij sprak over de vergeving van de zonden
door God, als wij Zijn wegen willen gaan;
toen zag hij Hem Die God ons heeft gezonden,
Johannes spreekt er ons op aan:
( in het Latijn ) ecce Agnus Deï,
“zie daar het Lam van God “; en zeg
van Hem: Qui tollit peccata mundi,
“ Hij draagt de zonden van de wereld weg”

de Heer is naar de overkant gegaan,
Zijn weg ging naar Jerusalem,
in Sion heeft Hij aan God's recht voldaan:
“het is volbracht”, zo klinkt Zijn stem
hier, in de buurt van Jericho, daar loopt
een stroom, bekend als de Jordaan,
daar is de Heer voor ons gedoopt,
een plaats, waar altijd palmen zullen staan

bij Jozua 3; Koningen 2; en Mattheüs 3