Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hij was koning te Jerusalem,
de koning der gerechtigheid:
Melchizedek, hij vernam God’s stem,
hij was daar priester, toen ter tijd

Abraham ontmoette hem, en zag
dat brood en wijn hem werd gebracht,
toen zij weerkeerden, na de veldslag
bij Chorba, in die aardse nacht

hij gaf de zegen aan Abraham
van en namens de Heere God,
toen hij in het Koningsdal aankwam
met de door hem bevrijde Lot

Melchizedek, de priesterkoning,
de koning der gerechtigheid,
Jerusalem, daar was zijn woning,
priester van God in eeuwigheid

Abraham gaf aan hem de tienden,
als dank en hulde aan de Heer,
van wat zij hadden en verdienden;
zo gaf hij daar aan God de eer

de Schrift verwijst bij Melchizedek
naar Jezus Christus, onze Heer,
Die hier was, en ging, naar God’s bestek,
Hem zij voor eeuwig alle eer

Hij is zonder begin en einde,
Hij, priester tot in eeuwigheid;
Hij is de Heer, de Souvereine,
Die ging voor onze zaligheid

Hij ging de tempel Boven binnen,
waar Hij ZichZelf ten offer bracht
om eeuwig heil voor ons te winnen:
Hem zij de eer en alle macht

Hij, De Koning, te Jerusalem ,
de Koning van gerechtigheid
en vrede; en wie hoort naar Zijn stem:
zal bij Hem zijn, in eeuwigheid

bij Genesis 14; Psalm 110, vers 4;
Hebreeën 7