Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Abraham kocht daar, bij Machpela,
grond met een rotsgraf, voor Sara;
later is ook hij er begraven,
ook was het de laatste haven
voor Isaäc en voor Rebekka
voor Jacob en ook voor Lea,
en Rachel werd te ruste gelegd
in Bethlehem, naar ’t Woord ons zegt

Jacob was in Sichem, hij kocht daar
een stuk land, en groef een put waar
hij voor zich en allen rondom hem
bronwater nam, daar, bij Sichem;
de Heere was ook daar, bij die bron,
rond het middaguur, in de zon;
uit Zijn bron geeft Hij levend water
toen, daar, nu, en ook voor later

David, koning in Jerusalem
hij zag en hoorde daar God’s stem,
dat was daar op de berg Moria;
hij kocht aldaar van Arauna
een stuk grond waarop hij offers bracht,
hij zag daar God’s gratie en macht;
later kwam daar de Tempel te staan,
om daar biddend naar God te gaan

drie stukken land: Machpela, Sichem
en dan vooral Jerusalem;
erfgoed voor Israël, voor altijd,
land aan de Heere toegewijd
en zo aan Israël gegeven
om er met de Heer te leven;
dat is de dankbare werk’lijkheid
voor ons allen in elke tijd

bij Genesis 23; 25: 9; 35: 29 en 19; 49: 31; 50: 13;
Genesis 33: 19; I Kronieken 21; 18-30; Johannes 4;