Dichter: Walraven, Angela Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
 Vogels kwinkeleren naar hartenlust.
De een wordt er wakker van,
een ander echter tot rust
in stille slaap gesust.
 
Knotwilgen,
geknot, beknot tot
kale stammen en staken,
zijn groen gaan ontwaken,
geluidloos in volle glorie
roepend van victorie.
 
Vlinders, mugjes, wespen,
hommels en bijen,
torretjes, wantsen,
spinnen, mieren,
kevers vrijen
op en rond
wat groeit en bloeit,
al wat geurt en kleurt
aan bloesems en bloemen.
 
Kruipen, zoemen,
fladderen en vliegen,
gewriemel van insecten,
in soorten en aantal ongeteld,
eind van het verhaal
nooit uitverteld.
 
Af en toe wat regen, een buitje,
wolken die de lucht bevolken,
een bries, overwegend zon:
meimaand herbegon.
 
2012