Dichter: Helet, Ko Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Steeds verder dwaalt
Het kleine schaap
Wat is de kudde ver!
Het kijkt niet rond
Ziet slechts de grond
Ginds daagt een vroege ster. 

Het dwaalziek beest
Is niet bevreesd
Bewust van geen gevaar
Eerst nog gezond
Raakt het gewond
Met pijn ligt het nu daar.

De Herder ziet
En volgt het niet
Hij waakt over de rest
Hij is niet laf
Met stok en staf
Zoekt Hij voor hen het best’.

De avond valt
Terug naar stal
Hij gaat de kudde voor
Hij leidt hen zacht
De kooi die wacht
De Deur moeten zij door

Terug van ‘t veld
De herder telt
En mist Zijn schaap. Hij weet
Welk schaap het is
Dat wordt gemist
Direct de rest vergeet!

En Hij besluit
Ik ga eruit
En zoek ‘t verloren dier
Als Ik het vind
Door Mij bemind
Breng Ik het veilig hier!

Ik ben o Heer’
Dat schaap, nog meer
Dool ‘k dwaalziek in het rond
Vind zondag mij
En breng nabij
Uw tafel van ‘t verbond!