Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


De weidse stilte werd enkel verbroken
Door Zijn stem welluidend en zacht
Zijn woorden als bloemen ontloken
Waren van een wonderlijke pracht

"Zalig zij die naar gerechtigheid streven,
want zij zullen verzadigd worden ........."
"Zalig zij die naar vredigheid streven,
zij zullen Gods kind genaamd worden."

Hij sprak over liefde voor elkander
"Zegent ook hem die niet is uwe vrind
Weest barmhartig voor ieder ander,
zodat gij barmhartigheid ondervindt."

Hij toonde zulk een liefde en leven
Want beter nog dan louter weldoen
Ook Zijn vijanden zou Hij vergeven :
" Vader, ze weten niet wat ze doen ! "

Hij leerde over vele andere zaken
Over bidden en aalmoezen geven
Er vooral geen vertoning van maken
Doch eerder in ingetogenheid leven

Hier op de berg bijeen met hun allen
Werden ze verzadigd van Zijn stem
Eenieder kon een speld horen vallen
Zo hoorden ze ademloos naar Hem.....
(Matteüs 5:7, 5:6, 5:9, 5:43-48, 6:1-15 )
           Reacties  

#5 Priscilla Laneuze 14-06-2013 16:05
Hartelijk dank, Jan, voor je kritische blik en pertinente opmerkingen.
Ja, velen gebruiken "hun" te pas en te onpas (zelfs als onderwerp : bv. hun weten het niet), misschien dat je het daarom "verkeerd" vindt klinken, maar hier betreft het toch echt een bezittelijk voornaamwoord. Discutabel is het dus beslist niet, en het is goed Nederlands!
Het taaladvies (Taalunieversum ) zegt:
In de constructie:'me t + bezittelijk vnw. + allen' in de eerste (wij/we) en derde (zij/ze) persoon meervoud kan ook het bezittelijk vnw. van dezelfde persoon (ons resp. hun) worden gebruikt.
Beide constructies (z'n/hun) zijn dus mogelijk, waarbij wordt opgemerkt dat "z'n" meer INFORMEEL is en meer behoort tot de SPREEKTAAL.
Daar ik de toon van dit gedicht meer 'literair' wil houden, verkies ik hier 'hun' boven 'z'n'.

Lieve groet :-) , Priscilla.
#4 Jan van den Brink 14-06-2013 12:51
inderdaad loopt het nu beter Priscilla! Zoals Mina zegt: indrukwekkend!
mag ik nog een puntje noemen? met hun allen in het laatste couplet daarvan is het discutabel of het goed nederlands is en klinkt bovendien wat afstandelijk. Voorkeur is gewoon gezellig met z'n allen...
vr. groet,

Jan
#3 Mina Mulder Zuur 07-06-2013 20:13
Prachtig verwoord,ik ben er van onder de indruk
Liefs van Mina
#2 Priscilla Laneuze 07-06-2013 01:48
Die hele strofe heb ik veranderd, geen inversie meer, misschien dat je het nu beter vindt klinken?
Nog hartelijk dank voor je opbouwende reactie !
Lieve groet, Priscilla.
#1 Jan van den Brink 06-06-2013 22:41
Hier zitten hele mooie verwoordingen in Priscilla! Met name het eerste couplet vind ik treffend verwoord en de verwijzing naar wat Christus zelf in de praktijk bracht vind ik een inhoudelijk sterk punt; de dichterlijke vorm daar vind ik eerlijkheidshal ve gezegd wel wat wringen. Ik kan niet zo een twee drie aangeven waarom; misschien dat de omkering in de tweede zin met dat toen aan het eind wat geforceerd overkomt; niettemin, inhoudelijk heel treffend!
vr. groet, Jan