Dichter: Hoedt, Thea den-Bokkers Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik zie Hem met Zijn vrienden
Wat water was werd wijn
Hij spreekt met de bedienden 
Wie zou die Man toch zijn

Hij spreekt zelfs met de doden
Zij worden opgewekt
En ook vermaant hij joden
Maar toch toont Hij respect

Wie zou die Man toch wezen
Die op een ezel reed
De mensen die Hem prezen
Misschien is Hij Profeet

Hij wast Zijn vriend de voeten
Ik vind het eigenlijk raar
Blijft mensen aardig groeten
Zelfs hoer en tollenaar

Ik hoor Hem steeds weer praten
Hij nodigt en roept: Kom
Zoveel die Hem verlaten
Ook ik draai mij weer om

Ik zie een kruis geheven
Een stem roept: Kom naar Mij
Ik wil je liefde geven
Maar ik loop snel voorbij

Nu is de dood gekomen
‘k Ontmoet Hem op Zijn troon
‘k Begrijp het nu volkomen
Hij was en is Gods Zoon

Ik wilde ‘t niet geloven
Voor mij kan het niet meer
Ik smeek je, kijk naar boven
En neem Hem aan als Heer