Dichter: Colpa, Debby Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nieuwsgierig
als een kind
dat elke nieuwe ontdekking
omhelst
het pas verworvene
triomfantelijk
schaart in de rij
van nieuwe veroveringen

De levenskunst
waarnaar elke volwassene
terugverlangt

Worden als een kind


Mattheus [18] 1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

You have no rights to post comments