Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
God, Uw betrouwbaar heilig woord
noodt ons te reageren.
Wie luistert, maar ook heeft gehoord,
moet ook “ontvangen” leren.
Gods woord beweegt, omdat het leeft!
Uit ‘s hemels hoogste sferen
ontvang ik ‘t woord dat leven geeft.
Dat doet mij triomferen.
 
God, Uw klimaat brengt meer tot stand
dan wat wij ooit bedenken.
Zo, wandelend aan Jezus’ hand
kan ons geen vijand krenken.
Stabiele vrede staat garant,
dat wil de Heer ons schenken,
zo gaande naar ‘t beloofde land!
‘t Heelal volvoert Zijn wenken.
 
Stabiele rust schenkt ons de Heer
die wolkenlucht en winden,
ja, ‘t al regeert en tot Zijn eer
maakt Hij ons tot Zijn kinderen.
Tot erfgenamen, zelfs nog meer!
Zonen en dochters vinden
Zijn volle maat! Wij knielen neer!
Wie zal het ooit nog verhinderen?