Dichter: Scheer, Egbert Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Het is niet eerlijk dat ze zoveel lijden
die mensen hebben zoveel tegenslag
U hebt toch beloofd dat U zou bevrijden
ieder die in U zijn heil en redder zag.

Het is niet eerlijk om hen zo te treffen
met ziekte, blaam of zelfs met dood
van elke schuld zou U ons ontheffen
en nu vinden zij enkel ellende en nood.

Het is niet eerlijk wie zal hen helpen
daar U hen nu zelfs de rug toekeert
wie zal hun verdriet en tranen stelpen
waarom hebt U mensen zo bezeerd?

Is het eerlijk aan U de schuld te geven
van alle ziekte, onheil en ellende op aard
U die ons alle zonden wilt vergeven
die ons ondanks wandaad steeds bewaart.

Is het eerlijk aan U de schuld te geven
voor alles wat U met lede ogen ziet
U wilt ons alleen toch troosten in dit leven
en door alle ellende lijdt ook U verdriet.

Is het eerlijk aan U de schuld te geven
terwijl U al zo heel veel voor ons deed
aan het kruis ons van schuld ontheven
alle pijnen en smarten voor ons leed.

Het is niet eerlijk dat wij tegen U klagen
alsof door U slechts ziekte en ellende wacht.
Door Uw liefde hoeven wij niet te dragen
omdat U door Uw dood ons hebt thuis gebracht.