Dichter: Heuvel, Marij van den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer, U
doorgrondt
Uw maaksel
woordelijk
snijdt U
in alle delen
door U
geweven

De mens
wil kennen
Uw wegen
behoeftig
op lijden
antwoord
te geven

Maar ik
-ik zwijg-
verlangend
de omvang
van de liefde
van Christus
te beleven

n.a.v. Job 42:2-6 ; Psalm 139: 1 en 6 ; Jesaja 55:8 ; Efeze 3:18 en 19