Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Kom Bruidegom, trek bij mij in
en wil m' Uw liefde geven.
Verander Gij mijn boze zin
en zonden van mijn leven.
Sterk mij met Uw genaad' en kracht
opdat ik in geloof verwacht
bij U te mogen horen.

Kom Bruidegom, Uw majesteit
is boven alle tijden,
is hartstocht die in eeuwigheid
van schuld mij wil bevrijden.
U bent de Heer die mij altijd
tot vrede en tot wijsheid leidt,
voor eeuwig mij genegen.

Kom Bruidegom, laat mij mijn ziel
in Uw hand veilig weten,
dat ik niet meer in schuld verviel,
gelouterd in geweten.
Dan sta ik open voor Gods stem
omdat ik luister steeds naar Hem
die zich mij heeft gegeven.

Kom Bruidegom, 'k sta aan de poort
van 's hemels groot verlangen.
U bent het Die mij nu nog hoort,
ik ben door U omvangen.
Niets is er meer dat ik verkies
opdat ik niet Uw hart verlies.
Voor eeuwig ben 'k geborgen!

Melodie: gezang 279 liedboek voor de kerken


Frans den Harder