Dichter: Pieterman, Abigaïl Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Niets in mij - alles in Hem!

Ik ben een mens, vol van zwakheden
Vol gebreken in al mijn leden.
Alles is vaak te kort en te klein,
Om aan U gelijkvormig te zijn.
Ik wil zo graag van U meer en meer
Meer van uw liefde en geduld, Heer!

Ik verlang minder te zondigen
Om Uw Naam steeds te verkondigen.
Ik ben een mens, vol van zwakheden
Vol gebreken in al mijn leden.
Ik verlang om volmaakt te leven
Om mij geheel aan U te geven.

Maar er zijn zoveel dagen in ‘t jaar...
Dat ik moet zeggen: was dit maar waar!
‘t Goede dat ik wil dat doe ik niet.
En juist het slechte is wat je ziet.
Ik wil tegen ‘t eigen vlees strijden
U daag’lijks in ‘t leven belijden.

Heere, mijn eigen ‘IK’ moet er aan.
Ik kan hiermee niet voor U bestaan.
De wereld moet ik vaarwel zeggen
Mijn begeerten bij U neerleggen.
Breken met wat tegen U in gaat.
En wat voor U nu in de weg staat.

Heere, ik wil mij overgeven.
Zodat U Koning zijt in 't leven.
Zodat Gij in mij kunt regeren,
En ik niets zondig zal begeren.
Zo zal ik gaan en staan in Uw macht
In Jezus overwinnende kracht.