Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Met mijn handen in Uw handen
sta ik zomaar heel dichtbij
voel ik waar zij U verwondden
het gebeurde ook door mij
alhoewel ik er niet bij was
was mijn aandeel daarin groot
want ik ging mijn eigen wegen
ging voorbij Heer aan Uw dood

Ik was zeker van Uw liefde
was bekend met grote kracht
zag ook wonderen gebeuren
wist van ‘t offer dat U bracht
en toch ging ik nog de fout in
stiekem zondig in ’t geniep
zo voorbijgaand aan bevrijding
en wat U op ‘t kruishout riep

’t  Is volbracht, ik voel de woorden
en het raakt mij nu enorm
ik verwierp het al die jaren
ging zo door de zwaarste storm
tierend, want ik was zo eenzaam
dat terwijl U voor mij stierf
en verlossing had geschonken
mij een toekomstbeeld verwierf

Maar nu ben ik aangekomen
U houdt nu mijn handen vast
Heer ik mag U toebehoren
ik hoef niet meer op de tast
niet te schuifelen in ‘t donker
want U zult mijn Leidsman zijn
de onzekerheid moet wijken
overwonnen vrees en pijn