Dichter: Noordegraaf, Paul Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het is heerlijk om te dichten
het kan zorgen soms verlichten
of een broeder, zuster stichten
door een regel, of couplet
Woorden, uit het hart geschreven
die bemoedigingen geven
om altijd te blijven streven
Hem te zoeken, in gebed

Hij die vraagt Hem te ontmoeten
die bereid was om te boeten
is doorboord door handen, voeten
heeft gezegd, het is volbracht
Hij, die smaadheid heeft gedragen
werd bespot, bespuwd, geslagen
wil niet dat je zult vertragen
Hem te zoeken, Hij die wacht

Lopen tranen op je wangen
Kan je Jezus niet ontvangen
door je wereldse belangen
kom, geloof, en neem Hem aan
Aardse rijkdom zal verdwijnen
en je ziel zal eeuwig kwijnen
als je daad'lijk moet verschijnen
want ook jij zult voor Hem staan

Het is heerlijk, om te lezen
hoe mijn Heiland is verrezen
door Zijn Geest zijn wij geen wezen
en de Trooster troost ons nu
En een ieder die wil horen
luistert, en gaat niet verloren
door Zijn Geest, opnieuw geboren
daar stopt het individu

Heere Jezus, bron van leven
dank U, dat U hebt vergeven
alles wat ik heb misdreven
'k ben gereinigd, door Uw bloed
U die stierf, voor al mijn zonden
en de satan heeft gebonden
olie goot in al mijn wonden
zegent mij in overvloed

Reacties  

#2 loura 06-07-2013 21:42
mooi paul,alles in Hem, en alles door Hem.
dat te mogen belijden,maakt Zijn Naam groot
Gods zegen in alles
#1 reinier milort 05-07-2013 17:35
mooi hoe je tong jou Heer mag belijden, en hoe je mag roemen in het KRUIS alleen