Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zijn wij tot een levend voorbeeld
zijn wij hier tot hand en voet
leven wij vanuit Gods sterkte
brengen wij de boodschap goed?

Blijven wij naar rijkdom streven
voeren wij een aardse strijd
aanzien, grootheid, goede werken
dan wil God iets aan ons kwijt.

Niet het grote, maar het kleine
niet de rijkdom maakt ons rijk
niet het aardse, eigen werken
brengen ons Gods Koninkrijk.

Eigen macht geeft nooit het beste
eigen roem zal eens vergaan
maar rechtvaardigheid en liefde
is de kracht in ons bestaan.

Delen wat je hebt ontvangen
je bent groot, al ben je klein
als je liefhebt, uitdraagt, klaarstaat
dan zul jij pas bruikbaar zijn.

Bidden, pleiten voor de ander
zaaien met het levend woord
toon hoe Jezus hier kwam dienen
help, sta klaar en zeg het voort.

Liefde vraagt om hen te helpen
die zo hunkeren naar kracht
naar vertroosting en bescherming
angstig voor wat hen nog wacht.

Breng de boodschap van verlossing
laat Gods liefde en Zijn trouw
onuitblusbaar, krachtig werken
dienstbaarheid begint bij jou!