Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
 
Zal het een feest zijn de Heiland te zien,
Hem al de dank van het harte te biên ?
En dan te horen Zijn vriendelijke  woord:
Open voor u is de hemelse poort.
 
’t Wolkendek scheurt straks en Jezus komt weer!
Bent u bereid ?  Is Hij ook uw Heer ?
Zal Hij u voeren naar ’t hemelse land,
wandelt u nu reeds aan ’s Konings hand ?
 
Donderend horen wij zeeën al slaan !
Bent u bereid ?  Nam u Hem reeds aan ?
Zal ’t uw verderf zijn of wordt u gered,
zocht u de Heiland al in het gebed ?
 
De oordelen Gods treffen ’t mensenbestaan.
Bent u bereid ?  O, waar zult u gaan ?
Tekenen der Tijden, zij melden Zijn komst,
hoor slechts de strijd die er rondom u gonst.
 
Maar wie de Ster van de Heer heeft gezien,
die zal de dreiging aan ’t einde ontvliên.
Juichend zal elk bij ’t bazuinengeschal,
de eeuwigheid zien in het Nieuwe Heelal !
 
O, ’t zal een feest zijn de Heiland te zien,
Hem al de dank van het harte te biên !
En dan te horen Zijn vriendelijke woord:
Open voor u is de Hemelse poort !
                              
                                -o0o-