Dichter: Wagenaar, Elsien Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als ik God was…
Arme wereld
Heel de mensheid, zij verging
‘k zou me zo verraden voelen
‘k had geen enk’le lieveling
Ik zou boos zijn om het onrecht
Dat ik zo verfoeien deed
En geen plan zou ik verzinnen
Om teniet te doen het leed

Als ik God was…
Kon ik nimmer
Al die hardheid, wreedheid aan
‘k liet de wereld met zijn charme
In een oogwenk weer vergaan
Ik zou vast opnieuw beginnen
Maar dan met een trouw nieuw ras
Omdat ik in al mijn grootheid
Diep teleurgesteld dan was

Als ik God was…
Oh hoe bitter
In Zijn schaduw kan ‘k niet staan
Zoveel liefde voor de mensen
’t zou in mijn hart niet bestaan
Zijn erbarmen voor Zijn schepping
Is zo groots dat niets in mij
Daar ook iets van kan bevatten
Dus ben ik geen God, maar Hij


Dank U Heere
dat 'k geen God ben
want Uw liefde zonder grens
is de kracht van Uw belofte
en die geldt voor ieder mens
want wie tot U komt gevloden
biedt U 't zoene offer aan

die genade geeft dat ik ook
s
traks Uw hemel in mag gaan

 

 


 

Reacties  

#4 Coby Poelman Duisterwinkel 12-06-2014 10:51
Heel sterk verwoord hoe het zou zijn als God er niet was en de wereld aan de macht van mensen overgeleverd zou zijn. Wat een geluk dat we getroost mogen weten dat God de Schepper en de bestuurder is.
#3 Priscilla Laneuze 07-06-2014 23:14
Verrassend en heel goed gevonden, Elsien !

Lieve groet, Priscilla.
#2 Tonia van Venetien 07-06-2014 15:25
heel heel mooi groetjes.
#1 Marij van den Heuvel 05-06-2014 14:04
Schitterend, Elsien!