Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als de Heer de zijnen aanspreekt,
door Zijn Woord en door Zijn Geest,
wees dan wakker, Gods gemeente,
volg Zijn raad op, onbevreesd.

Lees toch veel in ‘t Boek der Boeken,
wat Hij voor ons heeft gedaan.
Wil een Gods getuige wezen,
die op ’t Woord zal blijven staan.

Hij heeft ons Zijn kracht gezonden,
in Zijn Geest is veel gedaan.
Zieken zijn door Hem genezen,
moedig kon men verder gaan.

Blijft de Boodschap Anno heden:
Gods genade, rijk en vrij.
Zij omvat de ganse schepping,
Dank God ! Weet, ik hoor er bij.

Boven alle kerken Kruizen,
een hemels Teken hier op aard’
Mensen, laat het toch bezinken……
Wij zijn Hem écht alles waard !

-------------------------------------------

Romeinen 9 : 33  (NBG)