Dichter: Haaften, Elly van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hem is gegeven een Naam boven alle namen,
In Jezus Christus komen alle dingen samen.
Zijn Naam heeft kracht,
Voor een ieder die het van Hem verwacht.
Die niet vertrouwt op afkomst en eigen werken.
Zich door Zijn bloed laat reinigen en laat versterken

Ben gezet in Licht, getrokken uit de plek der duisternis.
Omdat in Jezus' Naam er vergeving voor zonden is.
Alle zonden veroordeeld in Jezus Christus vlees aan kruis,
Mag door geloof in Gods genade in Jezus komen tot Gods vaderhuis.

Mijn oude mens mocht in Jezus aan zonde sterven,
Wat een belofte mag in Hem alle hemelse zegeningen beërven,
Niet ik maar Hij leeft in Mij.
Het Woord de waarheid maakt vrij.

Jezus is geheel opgewekt tot eeuwig leven.
God wil wie in de Zoon gelooft hetzelfde geven.
Als Eersteling is Hij ons voorgegaan in Gods Koninkrijk
Straks Zijn wij aan Zijn volmaaktheid gelijk

Geef God de Vader alle eer,
Dank en aanbid Hem in Christus uw Heer.
Hij wil in uw lichaam wonen,
Zijn liefde overvloedig in U laten stromen.
Luistert naar de Heilige Geest gegeven als onderpand.
Die U leidt in de weg waarheid en leven naar beloofde land.