Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Alle aanduidingen en zegswijzen
in het Evangelie zijn kort en beslist,
vermijden gedachten der vage mist:
daagse taal zal hen als wit-zwart aanwijzen.

Men mag het rechtlijnige prijzen,
dat wellicht hard spreekt, volstrekt onbetwist.
Wordt Jezus'zachtmoedigheid hier gemist?
Milde winden brengen vele denkwijzen.

De kunst van samenwerkend hart en verstand
is eenvoudig en klaar te ontvangen,
waarbij brede zin ziel en geest omrandt.

Wat de Vader van ons zal verlangen:
luchtig gepeins, omvat door vaste hand,
die ruim klinkende tonen vangt, starheid bant.