Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Leg rekenschap af van uw rentmeesterschap
want ge zult niet langer rentmeester kunnen zijn;
eens komen we allen te staan voor die stap
dat is aan het eind van onze levenstermijn.

Als we de grens met de eeuwigheid overgaan;
en we weten dat God boek heeft gehouden
van al wat we dachten en hier hebben gedaan,
Hij kijkt alles na, ook bij Zijn vertrouwden.

Getrouw zijn, recht doen, ootmoedig wandelen
met God, dat is wat Micha ons heeft doen weten
wat de Heere wil, hoe wij hier handelen,
als rentmeester voor Hem, die naar Zijn Naam heten.

Hoe dankbaar is het, als wij voor Hem komen staan
en er talenten bij hebben gekregen:
al was het weinig, over veel zal het nu gaan,
kom in, met vreugd, zo zijn des Heeren wegen.

Daar zien en smaken wij God’s barmhartigheid,
wij kunnen het amper omvatten en verstaan
dat wij bij Hem mogen zijn in eeuwigheid:
Zijn lof gaan wij zingen, als wij rondom Hem staan.

bij: Lucas 16 : 2, en 19 : 16 - 18;
Micha 6 : 8; Openbaring 20 : 11 en 12.