Dichter: Walraven, Angela Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
 
Men benoemt waarheid,
ook werkelijkheid
en realiteit,
 
vindt bewijzen
in de waarneming,
redeneren en meting,
ging kennis ervan prijzen.
 
Degenen die geloven in God
worden meewarig bespot,
ze zijn toch dom bedot?
 
Religie doet denken aan realiteit,
al ontbreekt een aantal letters eraan,
zeker en gewis gemis: de G van godheid.
Religies hebben dan ook veel kwaad gedaan.
Het gaat niet om religie, maar om godsdienst, en
daarom dienst aan God, zover ik Gods Woord ken.
 
God eren met heel je hart, ziel en verstand
en dienst aan medemensen gaan hand in hand.
Zorgt dát ontberen voor zoveel crises in ons land?
 
Lieve God, leg in mensen oprecht verlangen tot omkeren,
niet zozeer door aanpassen aan andere leefomstandigheden,
maar de intense wens om zich, in realiteit van waarachtige bede,
tot in U dienen en geloven, op U bouwen en vertrouwen te bekeren.
 
Uw Woord zegt dat dit kan, want U zond een man,
Jona geheten, nadat hij op land werd gesmeten,
naar Ninevé, waar men niets wilde weten
van bekeren, van U dienen noch eren,
maar dat werd in waarheid,
naar werkelijkheid
en in realiteit,
echt waar.
 
Luc. 10:27 | Joh. 4:23,24 | Jona 1:1,2,10; 3:1-10