Dichter: Hrevatin, Erwin Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer, wij roepen U aan,
wilt U met ons meegaan.
In een wereld vol gebrokenheid en verdriet,
bent U het toch die ons ziet?
 
Als rampen ons leven doorkruizen,
en de ellendige dood binnenkomt in onze huizen.
Als mens en dier door een aardbeving worden gedood waar bent U dan,
wij snappen er niets van.
 
U geeft toch om Uw kinderen van groot naar klein,
iedereen mag er toch zijn?
Leer ons dan te vertrouwen op U onze God,
U kent ons lot.
 
U die onze Herder en Beschermer bent over ons aardse leven,
wilt U ons Uw Vaderlijke hand geven.
Ook al gaat de storm tekeer,
ziet u ons o Heer!
 
Wij knielen voor uw aangezicht en smeken U, o God van Licht,
Geef ons uitzicht.
Uitzicht op een nieuwe aarde en een nieuw leven,
wilt U dit ons geven?
 
Kinderen van Israël, hoor naar mij,
Ik maak jullie vrij.
Vrij van jullie zonden,
heel ik jullie wonden!
 
Rampen zijn niet te voorkomen en er zullen nog meerdere volgen maar wees niet bang,
het duurt niet meer lang.
Een tijd is nietszeggend echt waar,
maar op mijn tijd is het klaar!
 
Voor het zover is geef ik jou een keuze mijn kind,
denk goed na ondanks wat een ander ervan vindt.
Ik, de almachtige zal jou beschermen en jou genadig zijn op al jouw wegen,
ontvang dan mijn zegen.
Kies voor mij en ik zal je vrede geven,
zeg ja als je met en voor mij wilt leven. 
 
Ga op weg,
en toon mijn liefde aan hen die je op je pad tegenkomt is wat ik je zeg!
De zegen rust op jou,
ja jij waar ik zoveel van hou.
 
Liefs je vader