Dichter: Walraven, Angela Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
 
Kleine kevers, echte overlevers.
In vrieskou verscholen in blad en holen,
ondergronds en in holtes van bomen.
Beetjes warmte laten ze naar buiten komen.
 
Mieren mieren bij hun mierenhoop,
lopen te hoop in hun nest.
Om hun volk in leven te houden
doen ze hun uiterste best.
Levenshoop is ook des mieren hoop.
 
Kijk hoe hommels, wespen, bijen
werken aan voortbestaan van hun soort.
Van wat zij en andere dieren daarvoor doen,
hebben wij allen wel een en ander gehoord.
 
Heel veel dieren leven echt
in een participatiemaatschappij.
Soms een onderlinge vechtpartij
om partner, water, voer, beste plek,
meestal een kleine schermutseling,
veelal vreedzaam beslecht
of door oudere dieren gesust.
 
Maar komt er een vijand nabij
dan zijn ze fel in hun verdediging,
gebruiken naar hun aard
angel, bek, poten, staart,
elk wapen waarmee toegerust.
 
Als mensen nou eens van dieren konden leren
hoe we vreedzaam behoren te participeren,
met welke wapens we welke gevechten
- als die zo nodig lijken te moeten -
zonder kwetsuren en bloedvergieten
kunnen beslechten,
dan pas zijn we, moet je weten,
een schepsel dat mens mag heten.
 
 Voorjaar 2019