Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hij is moordenaar sinds het begin
met als doel alles te vernielen
eeuwig verderf is des duivels zin
gericht op ondergang der zielen

hij wil ons bij God vandaan houden
dan is er met God geen vlakke baan
dan zijn wij niet bij God's vertrouwden
zo wil hij ons verloren zien gaan

niet onbekend zijn ons zijn lagen
laat ons ze luid en alom noemen
zodat elk het hoort, alle dagen
en wij zijn ondergang gaan roemen

o Heere wil het hem vergelden
hem die ons van U deed afvallen
't leed dat hij bracht wat wij U meldden:
ziekten, oorlog, dood, voor ons allen

alleen maar leed en heel veel verdriet
en het eindigt in het hier sterven,
zo was 't in de Hof van Eden niet
waar we U en Uw gunst nooit derven

zijn haat en woede kent geen einde
totdat U hem brengt in Uw gericht
U bent de Heer van al het zijnde
Heer, reken af met deze booswicht

het zwaarste is nog te licht voor hem
en voor al zijn boze trawanten
hij wil zelf in Uw plaats in Salem
Koning zijn, met zijn secondanten

nu is hij niet langer verborgen
maar staat ten aanschouwen van allen
nu wachten hem eeuwige zorgen:
hij zal zelf de dood ten prooi vallen

zo wordt gehandeld naar Godd’lijk recht
door de Koning, de Heer der Heeren
zo is het in het Woord vastgelegd:
wij gaan Hem in Eden’s Hof eren

bij: Genesis 3; Johannes 8 : 44 B
Jesaja 59 : 18 - 21;
Openbaring 12 : 10, en 20 : 8 - 10, en 22 : 3 - 5