Dichter: Vlijmen, Rob van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heb ik dat wel goed begrepen,
al wat Jezus voor mij deed?
Hoe kan ik 't al bevatten,
de diepte hoe Hij voor mij leed?
Door de Vader Zelf verlaten,
vast geslagen aan het Kruis,
door spot en hoon, de geselslagen,
bracht Hij mij naar 't Vaderhuis!

Nooit kan ik geheel bevatten,
alles wat Hij deed voor mij,
kan slechts dankbaar zeggen:
Heer, hoe liefdevol zijt Gij!
Uw genade onbetaalbaar,
'k leg mijn leven voor U neer,
elke dag wil 'k verder leven,
in Uw voetstappen, o Heer!
Rob van Vlijmen