Dichter: klumper, inge Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
de Wet ontdekte hun wonden
maar kon geen geneesmiddel geven
het bloed bedekte hun zonden
en gaf rust en verzoening voor even

de Wet zette hen gevangen
om hun God in alles hoog te achten
zodat ze leerden te verlangen
om het "betere beloofde" te verwachten

de Wet die gehoorzaamheid vroeg
bracht eigen onkunde aan het licht
maar al die offers waren nooit genoeg,
gaven steeds een schuldig vooruitzicht

de Wet zou een Tuchtmeester zijn
totdat Jezus Messias was gekomen
maar in de Man van smarten en pijn
zagen ze niet de Koning van hun dromen

de Wet was hun tot een dienstknecht
onderwees hun de weg van goed en kwaad
verschafte duidelijkheid en recht
stelde hen tot het doen van plichten in staat

de Wet leidde tot een Middelaar
van het nieuwe volkomen verbond
want die belofte lag al eeuwenlang klaar
toen God in Abrams zaad Zijn zegen zond

de Wet is de weg, de weg tot het Kruis
het volmaakte Offerlam droeg alle schuld,
zo komt iedere gelovige in Hem thuis,
omdat Jezus Messias de Wet heeft vervuld
inge klumper