Dichter: Jepkes, Michael C. M. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Is het een recht om over je eigen lot
te beschikken?
Om subiet het tijdelijke voor het eeuwige
te verwisselen?

Gods Eigen bestuur kent Zijn hemelse wijze
en geeft Hij Zijn woord om ons
hierop te wijzen,
dat ons dierbare leven
in Zijn Handen is
en dat is zeker geen gemis.

Want met onze daden en handelen
wil Hij met ons blijven wandelen
in ons dagelijkse leven.
Het is om de "goede aarde" te beleven
zonder af te doen van ons innerlijke streven
en ons goede fatsoen.

God onze Ouder vergeet ons zeker niet
en heeft veel voor ons in het verschiet,
dan blokkeren wij onze bestemming niet
door vroegtijdig en moedwillig de aarde
te verlaten.
Zit onze medemens dan
in zo'n diepe duisternis?
Geven wij Hem geen droefenis.

Het is juist om de eigen toekomst na te jagen
met al onze hopen en dromen
en ons welbehagen.
En hoe ver onze goede daden en ons geloof
ons gebracht heeft,
en ons uitkomst biedt.
Het is onze nieuwe visie die juist kracht geeft,
en niet na te laten dit kostbare leven
te bewaren,
en Zijn ware liefde als onze hemelse schat
te vergaren.
Zingen wij aldus Zijn hemels lied.

Maandag 20 Oktober 2008   Michael C. M. Jepkes

Dit n.a.v. het programma Schepper & Co
waar dit onderwerp over zelfdoding werd behandeld.

You have no rights to post comments