Dichter: Dinette Noordhof-Vogelzang Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Geloofde je wat je werd verteld?
Heb je oog gehad voor Gods werk en het vermeld?
Opgeschoten als een jonge loot, uit dorre aarde,
zonder aanzien en schoonheidswaarde.

Verlaten en veracht,
heeft Hij geleden en werd Hij geslacht.
Een man die moest lijden en weet wat pijn is,
was volgens mensen zonder betekenis.

Heeft onze ziekten gedragen,
nam ons leed van alle dagen.
Wij zagen een uitgestotene,
een door God vernederde.

Hij werd om onze zonden doorboord,
door onze schulden vermoord.
Hij onderging de straf,
die ons de vrede gaf.

Zijn wonden en uitputting,
brachten ons genezing.
Wij liepen als schapen te dwalen,
opgaand in onze eigen wegen en verhalen.

God heeft Hem gestraft en de schuld werd op Hem geladen,
door onze zonden werd Hij beladen.
Hij liet zich slachten,
geen woord van Hem, geen klachten.

Hij was als een schaap dat wordt geslacht,
dat bij de scheerder wordt gebracht.
Gevangen genomen werd Hij veroordeeld,
bij de mensen al uit beeld.

Uit het leven weggerukt, tot in de dood,
om de zonden van het volk zo groot.
Bij misdadigers gezet,
een man zonder zonde of smet.

Het was Gods wil om Hem te laten dragen alle leed,
waarmee Hij alle schuld voldeed.
Hij zal een nageslacht krijgen en lang leven,
Gods plan zal slagen Hij zal het licht zien en leven geven.

Naar Jesaja 53