Dichter: Klok-Stam, Marian Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus bidt: 'Verheerlijk Mij,
opdat Ik Uw grootheid toon;
U gaf over mensen macht;
't werk volbracht door eigen Zoon.

Vader, hoor, verhef Mij nu,
zodat eeuwig leven 't lot
wordt van hen die U Mij gaf;
kennend U als enig God.

Laat hen één zijn in Uw Naam
doordat U hen steeds beschermt.
Geef verlossing van het kwaad
als de satan woest rondzwermt.

Heilig hen steeds door Uw Woord.
Maak hen toegewijd en rein,
als Uw volk apart gezet;
laat hen 't zout der aarde zijn.'

Jezus bidt; maar niet slechts voor
de elf volgers aan Zijn zij,
maar voor ieder die gelooft:
God bidt zelf; voor jou en mij.