Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gelijkenissen van Jezus

Voor velen was en is het hard te horen,
toen Hij tot farizeeën, schriftgeleerden,
die vonden dat die Mens hun God niet eerde,
omdat Hij ging met zondaars afgezworen,

sprak : "Als van honderd schapen één verloren
raakt, gaat niet élk op zoek naar 't afgekeerde
dier, is hij niet verheugd, indien het keerde
weer, méér dan alle dit lot niet beschoren ?

Ik zeg u : in de hemel zal er wezen
meer blijdschap over één die is gekomen
tot inkeer, dan degenen veelgeprezen".

Een wijze les voor al de 'wijze' vromen,
doch ook voor hen die voor hun zonden vrezen,
uw terugkeer is voor God een vreugd volkomen.

Lucas 15 : 1-7