Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(Een poging om 6 hoofdstukken beknopt samen te vatten,
in 7 afzonderlijke gedichten. )

 

Van Paulus.
De Apostel schrijft aan heiligen
en gelovigen.
Genade zij hen,
en Vrede van God.

God, die ons ertoe heeft bestemd,
om voor Hem te leven,
verlost van zonden,
door Zijn Bloed.

Wij mogen derhalve
deelgenoten zijn in de
hemelse gewesten, met
gebruikmaking van
Geestelijke zegen.

Hij heeft ons uitgekozen
om Zijn wil te kennen,
en vertrouwt ons
dat bijzondere geheim toe.

Zo zijn wij verzegeld in Hem
door de Heilige Geest
die stoelt op Zijn beloften
en wij blijven bidden….

Bidden om de geest van wijsheid,
om Hem echt en recht te kennen
in Zijn kracht, die
overweldigend is.

God heeft Hem, Jezus,
als Hoofd boven de Gemeente
geplaatst, Hij is ons gegeven.
In Hem en door Hem ziet God ons
als v o l m a a k t !

Amen.

……………………………………

 (Zie Efeze 1 t/m 6) .

 Frits van der Made
 juni/juli 2019