Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

In de praktijk blijkt alles anders,
de regels zijn zo klaar en licht,
maar wie ze dagelijks toe wil passen,
moet op de hemel zijn gericht.

God roept ons tot Zijn waardigheid,
zoals ook Paulus mocht ervaren.
Wees nederig en zachtmoedig, want
dan kan de liefde u ook bewaren.

In éénheid aan de Geest des Heren,
staat Vrede als symbool vooraan.
Eén Heer, één doop, één God de Vader,
door Zijn genade verder gaan.

Met zoveel gaven aan de mensen,
heeft God Zijn zorg voor ons verklaard.
Hij schonk apostelen en profeten,
heeft zich aan leraars geopenbaard.

Zo, in die eenheid samen groeiend,
niet meer onmondig, vast in geloof,
zo groeit de ware Gods Gemeente,
als ’t goed is, dan voor scheuring doof.

Een oproep aan elk christenleven,
laten wij bouwen aan Gods Rijk,
Tenslotte zal Hij zelf verschijnen,
Hij vestigt hier Zijn Koninkrijk.

                  -o0o-