Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Wij wandelen in Geloof, en God wijst ons terecht,
Wij zijn geroepen, door God aan bevolen.
Wij zien dit positief, een slaaf doet wat Hij zegt,
Wij strijden….geen tijd om rond te dolen.

De Bijbel roept ons op, wees krachtig in de Here.
Want met de rusting Gods,
is alles anders! Zij die ons hier regeren,
hebben hun eigen trots.

Let op, de hemelse gewesten, zij geven plaats,
aan vele boze geesten……
Maar Jezus dreef hen uit,
zij waren voor de beesten.

Zoek de gerechtigheid, tot lopen steeds bereid,
het Evangelie moet de wereld overwinnen.
De Vrede Gods komt weldra overal,
en ’t lied van het geloof…dat zit van binnen.

Hoe vurig ook de pijlen zijn, van
boosdoeners die ons willen treffen.
Wij hebben de helm des Heils,
geloof Zijn Woord, een zwaard om op te heffen.

Wie zonder alle krachten,
die God voor ons bedacht,
het zelf probeert te redden….
komt om in duisteren nacht.

 ………………………………..

(Een poging om de Efeze brief, met zes verzen
neer te zetten. Er valt veel uit te leren !)