Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gelijkenissen van Jezus (eindtijd)

Met 't hemels Koninkrijk is het gelijk
een sleepnet dat, geworpen in een meer,
diverse vissen vangt, zo zei de Heer,
het net is velerlei soort vissen rijk.

Getrokken op de oever van het meer
bevat het goede, slechte tegelijk,
de goede vis maakt vele kuipen rijk,
de slechte vis wordt weggeworpen weer.

De Dag des Oordeels zal precies zo gaan :
als deze wereld is voltooid, dan scheiden
Gods engelen, als zijnde afgedaan,

rechtvaardigen van hen die kwaad bereiden,
in vuur geworpen zal 't hun slecht vergaan.
Weest voorbereid, blijft hoopvol God verbeiden.

Matteüs 13 : 47-50