Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gelijkenissen van Jezus

Wie is de trouwe dienaar die zijn heer
kan zetten over al zijn and're knechten,
wie spijze hun wil geven, dient hun rechten,
geprezen hij; wie echter denkt: mijn heer

vertoeft te komen, slaat zijn medeknechten,
tegoed zich doet en zich bedrinkt, zijn heer,
wanneer hij onverhoopt zal keren weer,
houdt hem bij de ontrouwen, zal hem knechten.

Hij die de wil zijns heeren heeft geweten,
doch die niet heeft gedaan, krijgt vele slagen;
hij die niet wist, hem wordt niet veel verweten.

Aan wie de Heer veel geeft, moet zwaarder dragen,
al naargelang 't vertrouwen toegemeten,
zal Hij hem overvloediger ook vragen.

Lucas 12 : 42-48
Matteüs 24 : 45-51