Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
2 trioletten  -  Jezus' wijsheid

Het zout

Blijft kràchtig in de Heer, Zijn Woord,
gij die het zout der aarde zijt,
opdat men het steeds proeft en hoort.
Blijft krachtig in de Heer !  Zijn Woord
zonder kracht, waait weg, wordt gesmoord,
verkondig Het met trouw en vlijt.
Blìjft krachtig in de Heer, Zijn Woord,
gij die het zout der aarde zijt.

Matteüs 5:13


Een licht

Voor de wereld zijt gij een licht,
wanneer gij voor God gaat stralen
als een stad die op een berg ligt.
Voor de wereld zijt gij een licht,
niet onder een korenmaat dicht,
doch zìchtbaar, voor elk oog stralend.
Voor de wereld zijt gij een licht,
wanneer gij voor God gaat stràlen.

Matteüs 5:14-16   Marcus 4:21
Lucas 8:16    11:33