Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is
dat love de heilige Naam van Hem;
loof de Heer, mijn ziel, om Zijn vergiffenis,
bezing Zijn weldaden met hart en stem

vergeet niet één van Zijn weldadigheden,
Hij, Die uw ongerechtigheid vergeeft,
Hij, Die uw ziekten wil genezen, op uw beden;
Hij is de Heere, Die het leven geeft

de Heere bemint u, en Hij is barmhartig,
de Heere kroont uw leven met Zijn goedheid,
Hij geeft u 't goede, en Hij is genadig,
als bij een arend vernieuwt Hij uw tijd

de Heere zal niet altoos toornen over u,
Hij vergeldt ons niet naar onze zonden
en niet naar onze ongerechtigheid van nu,
die worden dan niet meer gevonden

omdat de Heere ze heeft weggedaan;
zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Gods goedheid, voor wie naar Hem gaan;
wie van het oosten naar het westen staarde,

die ziet, hoe ver Hij weg doet, onze Heer,
die overtredingen van ons, Hij handelt:
-want Hij ontfermt Zich over ons, steeds weer-
zo als een vader met zijn kind'ren wandelt

de Heere kent het maaksel dat wij zijn:
wij zijn als gras, gelijk een bloem op 't veld,
die daar zo prachtig bloeit, in volle zonneschijn,
dan komt de wind: haar dagen zijn geteld

later wordt zij niet meer gevonden;
maar 's Heeren goedheid is van eeuwigheid,
voor die Hem eren, en hun leven gronden
en dat bouwen, op Zijn eeuwige gerechtigheid

de Schrift geeft die beloften ook voor kind’ren,
die met God's Woord in ’t leven willen staan;
en niemand zal hen daarbij mogen hindren,
om vrijelijk naar God om gunst te gaan

de Heer is Koning, over al wat leeft:
looft Hem dan, engelen, in het hemelwijd,
looft Hem de Heer, Die alles in Zijn handen heeft,
gij legermachten, looft Hem wijd en zijd

loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is
dat love de heilige Naam van Hem;
loof de Heere, mijn ziel, om mijn behoudenis,
ik zing Zijn weldaden, met hart en stem

bij Psalm 103