Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U hebt Uw Woord van eeuwig leven
voor alle mensen hier gegeven.
Zij die het grijpen zijn verrast,
dat U ons uitnodigt als gast.

U, grote Schepper, eeuwig Licht,
U geeft Uw kinderen vérziend zicht.
U opent ons de hemelsluizen,
U laat de zeeën voluit bruisen.

Wij komen voor Uw aangezicht,
U heet ons welkom, welk een gift,
staat boven alle jaargetijden,
en sterkt ons in het aardse strijden.

U, God van de Gerechtigheid,
U zult ons eens en voor altijd
de kracht van Uwe grootheid tonen.
Laat ons Uw Naam in lied belonen.

Wij zingen voor Uw Aangezicht,
Heer God, U dankbaar voor het Licht,
dat alle duister doet verdwijnen;
wij noemen ons voorgoed “de Zijnen”.

………………………………………….

 Psalm 18: 29 “Gij toch doet mijn lamp schijnen,
de Here, mijn God, doet mijn duisternis
opklaren.”

N.B.G.