Dichter: Verwaal, Jelly (overl. 14-09-2022) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Er zingt een lied in mij.
Het is niet meer te stuiten.
De woorden rijen zich
en ik, ik moet ze uiten.
't Is als een barensdrang:
Nieuw leven wil naar buiten!
Het luistert aan je hart;
het tikt zacht aan je ruiten
en vraagt, zonder pretentie,
je deuren te ontsluiten.

Het is een vreugdelied,
een danklied voor het leven,
dat onlosmakelijk
met Christus is verweven.
Hij is mijn Heer en God.
Hij heeft mij opgeheven
en liefdevol mijn naam
in 't Levensboek geschreven.
Wat kan ik ánders doen
dan Hém de dank te geven!