Dichter: Wagenaar, Elsien Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

schokkend echt,
wat men ons zegt
het vliegtuig neergehaald
een knal, de schrik, dat stil moment
een laffe daad, geen schuld bekend
het leed, zo velen aangedaan
zal op het netvlies blijven staan
er werd niet om gemaald

Here God
dit vrees’lijk lot
dat zo ons wezen raakt
Is erger nog dan ooit bedacht
geen stop, geen einde aan de nacht
om levens die, ontnomen zijn
door haat en voorgelogen schijn,
tot offer zijn gemaakt

lieve Heer
ons hart doet zeer
het steekt zo straf en fel
een bitter gal proeft onze mond
we staan genageld aan de grond
slechts wanhoop huist in ieders hoofd
geen zin, geen wil, men is verdoofd
het brandt ons als de hel

laat de pijn
Heer, op termijn
ons hart niet stil doen staan
geef licht in deze donk're tijd
wees Here toch tot troost bereid
en droog de tranen van verdriet
Hoor naar ons stille smartelied
eer wij door rouw vergaan