Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ondanks . . .
veel diplomatie
die eraan vooraf gaat
keuvelend
over broedervolken
verlaag je jezelf
tot een laffe aanval

ondanks . . .
verwijzing naar geschiedenis
staat geweldloosheid
beslist niet in je hart geschreven
zoals bij Tolstoi
die de kant koos
van het volk, de zwakken
en verdrukten.
heb je niets geleerd
van wereldgeschiedenis
over oorlog en vrede

versmald in eigen zicht
verdronken in
nostalgisch machtsdenken
achterbaks
gebruikmakend van
nacht en overmacht
val je
zonder enig respect
voor de inwoners
een land binnen
dat op weg is
naar een democratische staatsvorm
anders dan jezelf voor ogen staat

ondanks . . .
gewelddadige afscheiding
of gebiedsuitbreiding
maar uit respect voor God
staak je strijd
erken dat Hij
verheven boven hemel en aarde
de enige is
die lof toekomt
echt vrede brengt
die het verstand te boven gaat
ruim blikveld geeft
in je positie op de aarde
als representant van Hem
naar kenmerken van zijn Koninkrijk en Koningschap
waarnaar Hij je zal oordelen

naar Psalm 46:9-12; Jes. 42:8;