Zoek in duizenden gedichten

Lijst 35 nieuwste gedichten

Vanaf het ochtendgloren Scheer, Egbert Jan van der maandag 23 October 2017
Als U morgen de zon weer doet rijzenkleurrijk boven de verre horizonzullen weer de vogels U alom...
Uw schone dag Scheer, Egbert Jan van der maandag 23 October 2017
Dank Heer, dat U mij vanmorgen weer op deed staanzodat ik van het zonlicht weer mag genietenlaat...
U hebt mijn twijfel weggenomen Tricht, Justus A. van maandag 23 October 2017
U hebt mijn twijfel weggenomenliet door Uw woord de waarheid zien.Daarvan hebt g’in mijn...
Christusfeest? Beijersbergen-Groot, Diny maandag 23 October 2017
Komt allen samen!- Herders die kwamen.Grote geschenken.- Jezus gedenken?Tafels vol eten.- Het kind...
Lief kind, wandel met Mij Hengstman-van Olst, Els maandag 23 October 2017
Wandel niet in treurigheid,in wegen van verdriet,want door jouw sombere gemoedbereikt Mijn Geest...
Daar waar de hemellichten stralen Tricht, Justus A. van maandag 23 October 2017
Daar waar de hemellichten stralente schitteren staan in ‘t groot heelal.Om van Gods almacht...
Uw gedachten..... Made, Frits van der zondag 22 October 2017
Heer, zijn Uw gedachten,Uw woorden en Uw Geest,met onze ziel verbonden,U, die ons redt, geneest...
Roep uit nood Scheer, Egbert Jan van der zondag 22 October 2017
Heer, hoor de mens die roept om vrede,Steun en redding in zijn eindeloze strijdHoor en zie zijn...
Dat Jezus spoedig zal komen Brunelli, Els zondag 22 October 2017
Aan allen die gestorven zijnin hemelsblauwe gewadenaan hen die naar de hemel gaanop wolken van...
Zijn wij het Christuskind vergeten Tricht, Justus A. van zondag 22 October 2017
Zijn wij het Christuskind vergetensteeds verder door ons weggestopt.Toch laat God aan ons mensen...
Marinus deed belijdenis Engelenhoven, Drikus van zaterdag 21 October 2017
Marinus Vandaag mocht je belijden de naam van de Heere Jezus in jullie eigen kerk Daar mogen jij en...
Soli Deo gloria 1517 - 2017 Lingen, Aagje zaterdag 21 October 2017
Genade komt uit ’s Heeren hand, door Christus ons verworven,geen enkel werk van onze kant,wij...
Antwoord van een dove God Scheer, Egbert Jan van der zaterdag 21 October 2017
Ik bad tot God maar Hij sloot Zijn orenEn kende noch oorlog noch verdrietZo hoog verheven zag Hij...
De aarde en het nieuwe verbond Scheer, Egbert Jan van der zaterdag 21 October 2017
Als slanke handen die zacht de snaren strelenEn toveren welluidend klanken in ’t...
Er is een kind geboren Groeneveld, Petra zaterdag 21 October 2017
Er is een kind geboren 't is Jezus onze Heer. Hij kwam voor onze zonden daalde op aarde neer. Hij...
Droom Scheer, Egbert Jan van der zaterdag 21 October 2017
Ik droomde van een tuin vol bloemenVlinders en vogels vlogen er bij talEn tussen planten hoorde je...
Heer, onze Heer Nicolai, Fedde zaterdag 21 October 2017
Heer, onze Heer, hoe groot bent UVerheven en machtig is Uw naamWij willen U loven, allen tesaamElke...
De klank van Kerst (sonnet) Laneuze, Priscilla zaterdag 21 October 2017
De kerststal maakten we van rotspapier,in eenvoud, sober was toen de versiering.De kerstboom met...
Ze zeggen Klaauw, Aad van der zaterdag 21 October 2017
Veel mensen zeggen Er is geen GodDe mensen zijn slechtNiemand doet iets goed.Ze zien niet dat God...
Door Jezus handen aangeraakt Tricht, Justus A. van zaterdag 21 October 2017
Door Jezus handen aangeraaktwordt ieder gebrek heel gemaakt.De kracht waarmee de Heer geneestdie...
God schudt ons duidelijk door elkaar Tricht, Justus A. van zaterdag 21 October 2017
God schudt ons duidelijk door elkaar Zijn stem klinkt, mensen kijk eens daar,open uw ogen toch eens...
Gedenkboek Engelenhoven, Drikus van zaterdag 21 October 2017
God heeft naast de Bijbelnog een boek!Schrik niet, 't is een gedenkboekwaarin staat, dat ik ben een...
Blijf maar bij Mij schuilen Groeneveld, Petra zaterdag 21 October 2017
Met Mij heb jij je angsten doorgeworsteldde weg was lang zo moeilijk vol gevaar.Maar ondanks alles...
Waarom heb jij Mij verlaten Hengstman-van Olst, Els vrijdag 20 October 2017
Jongen, waarom heb jij Mij verlaten,verliet jij je ouderlijke huis,heb jij Mijn liefde niet...
Vergeving voor iedereen Scheer, Egbert Jan van der vrijdag 20 October 2017
Heer leer ons hen die ons bespotten vergevenZo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruisLeer...
Zaag af die kluit Knoester, Hans vrijdag 20 October 2017
Vroom en menslievendversieren we onze boom met kerst vlechten Bijbelse tekstenmet engelenhaarom al...
Hart, waarom zo onrustig? Beijersbergen-Groot, Diny vrijdag 20 October 2017
Waarom is mijn hart zo onrustig in mij,buig ik mijn hoofd naar de aarde?Waarom zijn er dagen niet...
U sloeg m' in liefde gade Groeneveld, Petra vrijdag 20 October 2017
Ik heb het losgelatenen achter mij gelaten.Ik ben door U bevrijdnu kan ik met U verdermet U mijn...
Materie en wens Scheer, Egbert Jan van der vrijdag 20 October 2017
Is er een materieIngewikkelder dan ’t levenEen wezenOndoorgrondelijkerDan een mensDiep in...
Weersta Brunelli, Els vrijdag 20 October 2017
Weersta de verlokkingvan deze wereldde fluisterwoorden inje hartweersta de mooie woordenzij zullen...
Stil gerijpte vreugde Knoester, Hans donderdag 19 October 2017
Stil gerijpte vreugdewe gaan je oogstendompelen onder in geloofzien uit naar de hemelse duif Onze...
Ik geef uitkomst Hengstman-van Olst, Els donderdag 19 October 2017
Laat mij niet alleen, oh Vaderin tijden van moeiten en verdriet,ik probeer mijn tranen te...
Vader Brunelli, Els donderdag 19 October 2017
U bent een Vadervan al de wezenvan die alleen gaanop de wegik mag tot U biddendan leert U mij Uw...
Het anker Nicolai, Fedde woensdag 18 October 2017
Het anker, ons symbool van hoopEn vast vertrouwen in God de HeerDie ons nabij wil zijn, steeds...
Toen liefde tot ontplooiing kwam Holman, Alie woensdag 18 October 2017
Toen liefde tot ontplooiing kwamen ik voor 't eerst van jou vernamontsprong er vreugde in mijn...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn