Zoek in duizenden gedichten

Lijst 35 nieuwste gedichten

Opgelicht Lambrechts, Hans donderdag 25 May 2017
Onttrokken werd hij aan het zicht Van deze aarde opgelicht Als een Apollo in de 'lift' Vertrokken...
Houd je maar vast aan Gods woorden Tricht, Justus A. van donderdag 25 May 2017
Houd je maar vast aan Gods woordendat geeft rust en stevigheid.Want ook door Zijn...
Domicilie Ravenna, Rudolf van donderdag 25 May 2017
In jouw gedachten wil ik wonengroots, weids en machtig,aan ijle lucht heb ik genoegals...
Wees niet bang . Hemelvaart Hoedt, Thea den donderdag 25 May 2017
Nu ben ik naar Mijn Vader opgevarenMaar wees niet bang , Ik blijf in jullie middenDe Geest zal...
Koorrepetitie Poelman-Duisterwinkel, Coby woensdag 24 May 2017
Juist dat gebed waarmee begonnen wordt zorgt voor een sfeer die vredig is, geeft blijk dat Vader...
Ondanks... Beijersbergen-Groot, Diny woensdag 24 May 2017
Het leven kent zijn droeve dagen,dan is het alles grauw en zwart.Dan is het leven moeilijk te...
Hemelvaart Vos, Eddie woensdag 24 May 2017
De Heer is ten hemel gevarenDe Heilige Geest zal uit gaan varen10 dagen na de Jezus ten hemel gaat...
Een gat in je hart Brunelli, Els woensdag 24 May 2017
Het niet kunnen vergeteneen gat in je hartdaar moet je verder mee levengeen troost is er te...
God is goed in alles Nicolai, Fedde dinsdag 23 May 2017
Ik weet dat God de Heer goed isEn al mijn zonden wil vergevenAls ik naar Zijn wil zal levenIk...
Almacht Engelenhoven, Drikus van dinsdag 23 May 2017
Mij zegt de Heere Jezusis gegevenalle machtin de hemel en op aard',Wie dat Woord...
Pinksteren, naar Joël 2 : 28 -32 Beijersbergen-Groot, Diny dinsdag 23 May 2017
Er komt een dag,een dag van de Heer,waarop de Geestwordt uitgestort.Dag van de lach,dag waarop het...
Ons kruis Hengstman-van Olst, Els dinsdag 23 May 2017
Het zwaarste kruis dat wij zelf dragen,is het kruis van ons eigen "ik",het is zelfgericht en...
Breekbaar Lambrechts, Hans dinsdag 23 May 2017
Het levenbreekbaarals eenelpeeDieniet wordtgrijs gedraaidin minderscherpetintenMaarexplodeertvan...
Hemelwaarts Lingen, Aagje maandag 22 May 2017
Jezus Christus vaart omhoog,door de blauwe wolkenboog,naar Zijn Vaders hemeltroon.Hij is de...
Maakt U mij vrij Brunelli, Els maandag 22 May 2017
Als de wolkendonker wordendan heb ik licht Als de wind gaatwaaien hard in mijn gezichten de...
De laatste deur Tricht, Justus A. van zondag 21 May 2017
De laatste deur staat opendat is de deur van God.Die deur wordt nooit geslotenen gaat ook nooit op...
Wandelen met God Welle, Ina van der zondag 21 May 2017
Wandelen met Godvertrouwend, aan zijn handluisteren naar zijn gebodop weg naar het beloofde...
Stad van het eeuwige licht Lokker, Anton zondag 21 May 2017
O, stad van het eeuwige lichtIn een land nog zonder naamHoe blinkend is uw aangezichtZal ik eens op...
Heling, hoede & vergiffenis Dien, Ger van zondag 21 May 2017
Heer, bet de wonden van mijn zondenMet Uw bloed, de balsem van barmhartigheid.Wis de sporen van...
Ik heb op je gewacht Hengstman-van Olst, Els zondag 21 May 2017
Ik heb je getrokken met koorden van liefde,toen jij nog geen eens aan Mij dacht,Ik heb daar gestaan...
Anders dienen Fokkema, Arma zondag 21 May 2017
Ik ben afhankelijk van hulp,iedere dag, ja elke morgen,want ik kan mezelf niet meerhelemaal nog...
Bijbel vertalen Troost, Janneke zaterdag 20 May 2017
Vijfhonderd jaar geleden heeft Luther het startsein gegeven, hoe je als christen inhoud aan je...
Hemelvaartsdag Mans, Elly zaterdag 20 May 2017
Een vrije dagEen glimlach in de agendaDiepere betekenis verlorenVrije dagen geborenAls kind wist...
Geschapen om te genieten Scheer, Egbert Jan van der zaterdag 20 May 2017
Zie het wonder van de morgenHet wonder der stralende morgenzonHet duister baart nu niet meer...
Dagoogst Mans, Elly zaterdag 20 May 2017
Open elke dagMet een glimlachAlle ingrediënten voor het levenZijn al gegevenDe zon, het land...
Daar in het bos Klaauw, Aad van der zaterdag 20 May 2017
In een diepe droom verzonkenLiggend op wat zacht groen mosMijmert iemand in een groen bosStille...
Liefde Klaauw, Aad van der zaterdag 20 May 2017
God adem die waaitOver Zijn aarde en warmtDe Harten van zijn kinderenDe zon die al het...
Wanneer je als mens wordt stil gezet Tricht, Justus A. van zaterdag 20 May 2017
Wanneer je als mens wordt stil gezetis 't tijd om na te denken.Wat overblijft is je gebed tot God...
Bidden heeft mij leren geloven Tricht, Justus A. van zaterdag 20 May 2017
Bidden heeft mij leren gelovenin de almacht van Gods hand.Hij wiens woord mij blijft belovenwat Ik...
Gods adem Klaauw, Aad van der vrijdag 19 May 2017
Ik kan weglopenMijn eigen weg gaanMaar er is niets groterDan Uw liefdeUw liefde...
Vol zijn van vreugd Groeneveld, Petra vrijdag 19 May 2017
O Heil’ge Geest wij bidden Ukom in ons midden,hier en nu.En redt de dode Christenheidvan onze...
Oplettende redder Poelman-Duisterwinkel, Coby vrijdag 19 May 2017
Hij springt van zijn fiets,trotseert alle obstakelsen wentelt het schaap.Het komt in een flits...
Avondmaalsverlangen Engelenhoven, Drikus van vrijdag 19 May 2017
Ben ik aan mijzelf ontdektvoor Gods heilig aangezichtals daar de tafel staat aangerichtmet brood en...
Liefde Brunelli, Els donderdag 18 May 2017
Loof de Heerliefde komt van Godliefde is het grootste gebodheb elkander liefheel je leven langeen...
Werk van de Geest Scheer, Egbert Jan van der donderdag 18 May 2017
Als zachte bries door kruinen der bomenEn warme tongen van onblusbaar vuurBent U tot de mens op...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn