Submit to FacebookSubmit to Twitter

Lijst 35 nieuwste gedichten

Leven dat gloort Verheij-de Peuter, Cobie dinsdag 26 March 2019
Tastend in duister,  op zoek naar elkaar, peinzende woorden,  helder en klaar.    Biddend en...
Teerbemind Knoester, Hans dinsdag 26 March 2019
Slinkend roodvan een zon bekneld tussen huizensmeult na in de rustvan het schemerenIn scharlaken...
Míjn Herder Lingen, Aagje maandag 25 March 2019
Op school -met de Bijbel-heb ik al gehoordvan: ‘Jezus, de Herder,die gaat met je verder.Hij...
Jezus Christus Overwinnaar Groeneveld, Petra maandag 25 March 2019
Jezus Christus Overwinnaarvan de satan en zijn machtBlijdschap is nu in onz' hartenHij heeft voor...
Een smetteloos bruidskleed Laneuze, Priscilla maandag 25 March 2019
Toon mij jouw deugden, ik weet wie jij bent,verhalen van jouw goedheid doen de ronde,doch evengoed...
Die blijde boodschap gun je toch iedereen? Mulder-Zuur, Mina maandag 25 March 2019
In een wereld vol verderf en venijnZiekten, rampen en ongelukkenTemidden van al die zorgen en...
Gods onbaatzuchtige Liefde Hengstman-van Olst, Els zondag 24 March 2019
Oh, de onbaatzuchtige diepe Liefde van Goddie blijft mij achtervolgenook al word ik...
Jezus, een naam die leven geeft Klaauw, Aad van der zaterdag 23 March 2019
Als wij daar hadden gestaan?Daar in die vroege zondagmorgen, de derde dag.De zon komt op en de...
Er komt een dag Beijersbergen-Groot, Diny zaterdag 23 March 2019
Er was een dagdat de zon niet meer kon schijnen.Verdwenen de lachhet licht moest verdwijnen.Wolken...
gevangen Siebel, Nico zaterdag 23 March 2019
een geur van angststijgt uit de krantdie voor me ligtgeschokt doorinterviews en foto’sdie...
De graftuin Hengstman-van Olst, Els zaterdag 23 March 2019
Het is nog heel vroeg in de morgenals ik de Tuin in loop,mijn hart is zwaar van verdrieten...
Tere nerven Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 23 March 2019
De knop breekt open en ontwaakt verlaat de moederschoot een lichtgroen blad dat zich ontvouwt legt...
De lijdende Jezus (4) Lingen, Aagje vrijdag 22 March 2019
Jezus lijdt (4) - Graankorrel De graankorrel moest sterven,in donk're aarde diep,totdat de grote...
Leven Verheij-de Peuter, Cobie vrijdag 22 March 2019
losgelaten blad kleurrijk vergaan haar kleuren verrijkt de aarde   Hij liet leven los opstanding...
Woestijn Kijzer, Annet donderdag 21 March 2019
Van binnenuitschreeuwt mijn zielom wat van buitenaf kwamMijn hart klopt koudom de warmte zo...
Voor(t)leven Troost, Janneke donderdag 21 March 2019
We mogen de jongeren voorleven, en het Woord van God doorgeven.Laten wij voor hen een voorbeeld...
Mosterdzaadje Verheij-de Peuter, Cobie donderdag 21 March 2019
Een mosterdzaadje, klein en sterk, niets kan zijn groei beletten. Was mijn geloof, sterk als dat...
Doorn in het vlees Troost, Janneke woensdag 20 March 2019
Paulus moest ook met een doorn in het vlees leven, maar wist dat God hem de kracht zou...
Beste Abraham Troost, Janneke woensdag 20 March 2019
Abraham je kreeg van God een opdracht, wat heb je toen allemaal wel niet gedacht.Steeds als ik dit...
Zie uw moeder Hengstman-van Olst, Els woensdag 20 March 2019
Ze zat geknield bij het kruismet een gebroken hart,haar lieveling, haar eerste Zoonleed ongekende...
Jezus' verheerlijking op de berg Beijersbergen-Groot, Diny woensdag 20 March 2019
Jezus met drie vrienden in de nacht,daar op de berg, in gloed omgeven.Zijn Vader gaf Hem moed en...
Paasbeschouwing Laneuze, Priscilla woensdag 20 March 2019
Gaf Jezus om die ene moordenaar,het lot van de bandiet die, koud als ijs,met Hem niet mee wou naar...
Geweld uit geloofsovertuiging Vos, Eddie woensdag 20 March 2019
Uit geloofsovertuiging geweld plegen of haatJe zou toch wensen dat dat niet meer bestaatEen religie...
De ademhaling van de dag Verheij-de Peuter, Cobie woensdag 20 March 2019
Hoe wonderbaarlijk en hoe schoon heeft U natuur geschapen, de ademhaling van de dag waarin de nacht...
Pasen ten top Werners, Elle dinsdag 19 March 2019
Goede God, ik vraag U om mij Uw licht te schenkenin deze veertigdagentijd....opdat ik zal leren te...
kies op komst Winter, Hans dinsdag 19 March 2019
kies op komstjongerenverkondigenhun komst, daaraangeroepen toekomen komtgaandeweg intenser in hen...
Een beter houvast is er niet Mulder-Zuur, Mina dinsdag 19 March 2019
Er is veel angst in onze samenlevingAngst die leidt tot wanhoop en onrustWat merk je van God in...
Troosters in de lijdenstijd Poelman-Duisterwinkel, Coby dinsdag 19 March 2019
Wat fijn dat in de lijdenstijdook voorjaarsbloemen bloeienen fruitboomknoppen komen uit.Na elke...
Een reikende hand ontwaart Holman, Alie dinsdag 19 March 2019
Een reikende hand ontwaartwaar boze stemmen klinkenwaar angst zich openbaartals jij plots dreigt te...
Kerst Jongejan, Hilda dinsdag 19 March 2019
Vandaag zijn we stilEn komen we bijeenEr is geen verschilWe gaan hier samen doorheenEr is iemand...
Dood waar is jouw prikkel Hengstman-van Olst, Els dinsdag 19 March 2019
Dood je hebt geen prikkelen ook geen angel meer,je bent nu overwonnendoor Jezus onze Heer.De dood...
Schuurt verdriet je binnenkant Verheij-de Peuter, Cobie dinsdag 19 March 2019
  Als het leven gaat door dalen schuurt verdriet je binnenkant.  Blijf dan toch je koers bepalen...
kies Winter, Hans dinsdag 19 March 2019
voor zie ver kies*zievanopgangnaar opkomstals ‘t ora et laborageeft mensen van de...
Pasen Willems, Bert dinsdag 19 March 2019
Plotseling was daar de engel bij het graf van onze HeerAls dood vielen de wachters neerSatan zijn...
Zo dichtbij Troost, Janneke maandag 18 March 2019
Een gewone morgen in maart, waarop alles in ons land stilstaat.Je zit in de tram en dan denk je er...