Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Met dank aan Lydia Dorlas, die mij uitgenodigd heeft om voor deze maand iets persoonlijks te schrijven, voldoe ik daar graag aan. Natuurlijk ook gekoppeld aan een gedicht. Schrijven begon bij mij op mijn 19e levensjaar, toen ik een lange periode ziek was. Het was tevens een tijd om na te denken. Indenken van je toekomst, zoeken naar houvast. Zo stond ik op 25 jarige leeftijd een grote groep mensen toe te spreken in Krasnapolsky Amsterdam en gebruikte de tekst uit Jesaja 50 : 4 “De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen. Hij wekt mij het oor, opdat ik hore, zoals leerlingen doen.”(N.B.G.)
Geloofszekerheid ervaren en onder woorden brengen, het betekent je hele leven blijven leren. In Hebreeën 11 lezen we al “dat het geloof de zekerheid is, van de dingen die we hopen, én het bewijs der dingen die we niet zien!” Het is alsof we op een andere golflengte moeten gaan zitten, te midden van het alledaagse leven.
Voor deze keer wil ik een gedicht toelichten van een geloofsaspect, dat mij een heel leven al boeit: de Maranatha-gedachte. De Heer die zegt: Zie, Ik kom spoedig! en een gelovig volk dat zegt: Maranatha, kom Heer Jezus. (Openbaring).
Grote invloed over dit thema heb ik ontvangen door het lezen van het blad Het Zoeklicht,
oprichter Johannes de Heer, bekend van de zangbundel. Sinds mijn jonge jaren mocht ik veel
predikers over dit onderwerp horen. In Openbaring 1 lezen we al: “Die is…en Die was…en Die 
komen zal!”
Het is niet wegvluchten uit deze wereld…..het is niet op een eilandje gaan zitten genieten met elkaar, het is de opdracht volbrengen dat we als een licht in deze wereld zullen zijn.
Gelovigen die gedachten doorgeven en getuigen van de Hoop die in hen is. God en mensen
werken samen! Zo begint de bijbel ons al in te scherpen vanaf Genesis.

Ik ben blij om te lezen wat anderen schrijven op de Gedichtensite, en het is goed nu en dan zelf een reactie te ontvangen. We herkennen iets bij elkaar. Bedankt daarvoor !
In de loop der jaren mocht ik meerdere gedichten schrijven over “de Heer, Die komt!”
In mei 2012, heb ik het volgende gedicht op de site gezet, en er zullen zeker nog wel
meerderen volgen, binnen het thema “Wederkomst” of “Eeuwigheid”.

Hij komt

Hij komt, de lang verwachte Dag des Heren,
Hij komt, met tomeloos geweld.
God gaat het pad der volkeren keren,
Hij zegeviert, Hij komt als Held.

Hij komt, de veel beloofde Dag des Heren.,
Weer zal de Tempel open gaan.
Wat ongeloof ook mag beweren:
Hij triomfeert, Zijn Rijk breekt aan.

Hij komt, niet klein….maar nu als Koning.
Hij komt ! Geloven wordt een feit.
Hij heeft voor allen straks een woning,
voor eeuwig in Zijn heerlijkheid.

Hij komt, héél Israël zal Hem begroeten.
Hij komt, de Zoon van God, in kracht.
Hij brengt de wereld aan Zijn voeten,
Hem is gegeven: Alle macht ! 

-o0o-

(Geschreven in februari 1998, naar aanleiding van een artikel in Het Zoeklicht van wijlen Ds. Jac. Schouten-sr. Het sprak over Jezus’ houding t.o.v. Israël, een onomkeerbare liefde, die Hem eenmaal terugbrengen zal in Jeruzalem.
En al het volk zal Hem zien. )

Frits van der Made,
Apeldoorn, februari 2013